غذای اکو -جاده ابریشم در دو بخش صنایع دستی و غذای ملل از پنج شنبه(۲۹ فروردین ۹۸) آغاز و تا(۱اردیبهشت ۹۸)ادامه داشت. مجموعه های صدف ۱ و صدف ۲ با حضور موفقیت آمیز خود در این جشنواره توانستند که سهم موثری در عرصه آشناسازی شهروندان زنجان با فرهنگ و هنر و غذاهای کشورهای مختلف داشته باشند.در این جشنواره شخص محترم استاندار زنجان و سفیران کشور های شرکت کننده(افغانستان،آذربایجان،قزاقستان،قرقیزستان،پاکستان،تاجیکستان،ترکیه،ترکمنستان و ازبکستان) هم بازدید داشتند.

پاسخ به دیدگاه