متظر دیدار شما یا تماس شما هستیم

انتقادات ، پیشنهادات و نظرات خود را در مورد مجموعه ، کارکنان ، نحوه برخورد و رضایت مندی خود از اجرایی مراسم تان را با ما در میان بگذارید

تلفن : ۰۲۴۳۳۷۴۰۵۰۵-۰۲۴۳۳۷۴۰۷۰۷
آدرس : ، زنجان ، خیابان خرمشهر ، روبروی شهر بازی
ایمیل : info@sadaf-2.ir

Follow us